Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

30.10.2018 Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

 Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.


Световна седмица на предприемачеството 2018 вижте цялата новина 30.10.2018
Актуализирани ученически ранглисти по математика в Добрич след Математическия турнир „Черноризец Храбър” от 01 ноември 2018 г: вижте цялата новина 30.10.2018