Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Обръщение

 

Обръщение на основателите

 

Да създадеш училище е като да изградиш дом, да вложиш душа и сърце във всеки камък, всяка трева и дърво, всяка учебна стая и пространство. Да създадеш училище е като да изградиш семейство с много деца, родители, близки и приятели. Да създадеш училище е да отдадеш целия си живот на една мечта да участваш в обучението и възпитанието на по-добри, по-морални, по-знаещи и можещи следващи поколения, за да го има нашия малък свят в глобалния, за да не се изгубим и да не загубим това, което нашите предци са ни завещали.

Основано през 2007 година от шепа ентусиасти и силно вярващи в бъдещето хора, Частно средно училище „Леонардо да Винчи” днес обединява Детска градина, начално училище и гимназия със засилена подготовка по чужди езици и математика. Натрупаният опит, успехите на нашите ученици на матури, олимпиади, състезания и 100%- прием на завършващите ЧПГ "Леонардо да Винчи" в университети в България и чужбина, признаването на нашите дипломи за вход във всички университети в Холандия, ни дава кураж да продължаваме и да се развиваме.

От създаването си до настоящия момент училището е било сред първите в България, прилагащи иновативни модели на обучение и възпитание в модерна, близка до домашната учебна среда.

С 10 годишнина на училището ние, неговите създатели, заедно с екип от всеотдайни и лоялни към нашето дело учители и помощен персонал имаме амбицията да съхраним създаденото и да развием нашето училище в  устойчива умна училищна екосистема, основана на индивидуализирано обучение, прилагане на компетентностен и интердисциплинарен подход и балансирана интеграцияв глобалния дигитален свят на учене през целия живот.

А защо правим всичко това- защото вярваме, че бъдещето принадлежи на знаещите, можещите и моралните хора!