Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

График контролни и класни

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

За II-ви учебен срок 2016-2017год.

 

Можете да изтеглите графика от тук.