Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Школа за седмокласници

Учебният център предлага и пакет от услуги за седмокласници.

Пакетът може да включва обучение по математика, български език и/или английски език.