Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Визия, мисия, цели

 

Нашата визия

Училището- мост към успеха на нашите възпитаници в глобалния свят на дигитални технологии, нови професии и умения.

Нашата мисия

Да предлагаме и гарантираме иновативно качествено образование, съчетало традиции и опит с нови методи и подходи в обучението и възпитанието на нашите деца и ученици. Да насърчаваме и подкрепяме  всеки наш ученик  в неговото личностно  израстване като свободен, знаещ и можещ, отговорен и  дисциплиниран гражданин на света.

Нашите цели

  • Да реализираме академичния, личностния и физически потенциал на всеки наш ученик;
  • Да поддържаме висок стандарт на преподаване, съобразен с изискванията и тенденциите на развитие на бизнеса и обществото;
  • Да предлагаме и поддържаме приятелска, толерантна и безопасна работна среда на ученици и учители;
  • Да предлагаме разнообразна извънкласна и извънучебна програма, насърчаващи творческите и научни заложби в отделния ученик;
  • Да развиваме в нашите ученици чувство за национална, общностна и родова принадлежност.