Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Въпроси

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Въпроси

Намерете отговор на своите въпроси относно Частно езиково училище "Леонардо да Винчи" тук:

На колко години детето може да бъде записано в I клас в ЧСУ “Леонардо да Винчи”?

Детето може да бъде на възраст на 6 или 7 години.

 

Кoлко деца има в един клас?

Един клас има максимално 14 деца.

 

Има ли предварителна среща с родителите?

Да, организира се първоначална среща с родителите. Желателно е родителите да посетят училището с детето, за да се запознаят с учебната обстановка и педагогическия екип.

 

Как училището взема решение да приеме ученик?

Решението се взема от ръководството на базата на диагностичното интервю.

 

Има ли листа за изчакване на свободни места?

Да.

 

До кой клас могат да бъдат приемани учениците?

Училището предлага обучение в класовете от I-ви до XII-ти. При наличие на свободни места е възможен приемът във всички класове, с изключение на XII-ти.

 

Какво прави училището при алергии или специфични болести на детето?

Лекар посещава училището при необходимост, като в сградата има оборудван медицински кабинет. През останалите дни от седмицата лекарят е в постоянна връзка с училището, като следи спазването на протоколи и лечения, изискващи специално внимание, също така е отговорен за воденето  на здравната документация на всички ученици.

 

Провеждат ли се профилактични прегледи? 

Да, в началото на всеки учебен срок.

 

Има ли приемен изпит за постъпване в училището?

Да, училището изисква полагане на диагностичен тест за постъпване в съответния клас, това важи и за децата, които ще бъдат първи клас, които минават тест за начална училищна готовност.

 

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?

Тестът за начална училищна готовност се провежда с цел запознаване на учителския колектив с децата и ако е необходимо допълнителна работа с  детето, или насочване към консултации със специалисти извън училището и запознаване с нивото на детето.

 

Каква е продължителността на учебните часове? 

Един учебен час продължава 40 минути. Между часовете има малки междучасия от 10 минути, а между третия и четвъртия час има 20 минутно голямо междучасие.

 

Къде ще се хранят първокласниците?

Училището не разполага с училищен стол, поради тази причина външна фирма предоставя топла храна. Ако детето Ви има здравословен проблем и не трябва да яде всичко, е разрешено Вие да му осигурявате пакет с храна.

 

Как става воденето и взимането  от училище на учениците от началните класове?

От семейството на детето, като воденето трябва да е винаги навреме (10 минути преди началото на първия учебен час). Целодневната организация на учебния процес започва от 8.30 и продължава  до 15:10 часа. Следват два учебни часа за занимания по интереси, чиято продължителност е до 16:50ч. Вземането на децата от училище става непосредствено след приключване на следобедните учебни занятия.

 

Каква е организацията на учебнияпроцес?

Целодневната организация на учебните часове в първи клас е от 8:30 до 15:20 часа. Тя влкючва учебни часове до обяд, обедна почивка до 14:00 часа – време, в което децата обядват и играят.

Следобедните часове включват комбинация от учебни часове, самоподготовка и дейности по интереси  под ръководството на учител. Предоставя се възможност и за допълнителни платени дейности, които се обявяват в началото на учебната година.

 

Какви езици се изучават в ЧСУ ”Леонардо да Винчи”?

В училището се изучава английски език от първи клас. В по-горните класове се изучава още немски език, испански език и френски език.

 

Има ли възможност децата да бъдат организирани след края на учебните часове?

Да, има платени форми - различни клубове по интереси: програмиране, рисуване и живопис, мода и декоративни изкуства и др.

 

Каква е спецификата на обучението по математика в ЧСУ „Леонардо да Винчи”?

ЧСУ „Леонардо да Винчи” е частно училище, което осигурява подходяща среда за подпомагане на деца с изявени интереси по математика. Училището предлага индивидуална подготвка, насочена към деца, които силно желаят да се занимават със състезателна математика.

 

Каква е спецификата на обучението по английски език в ЧСУ „Леонардо да Винчи”?

Изучаването на английски език започва от първи клас. Училището е член на Кеймбридж училищата в България. Децата се включват в олимпиади и състезания. Ежегодно, по желание, децата се явяват и на изпити за придобиване на международни езикови сертификати по нива.

 

Има ли в училището психолог?

Да, външен консултант-психолог помага за преодоляване на проблеми в развитието на децата. Към него можете да се обръщате за консултация по различни проблеми във връзка с Вашето детето.

 

Има ли Училищно настоятелство?

Към момента няма училищно настоятелство, но има изразено желание за сформиране на такова от родители на настоящи възпитаници с цел подпомагане на  образователния процес на децата.

 

Каква е процедурата по прехвърляне на ученик в ЧСУ „Леонардо да Винчи” от друго училище?

Основното изискване е успехът на ученика да е над „Много добър 4.50”, след което полага приемен изпит, съобразен с учебния материал за определяне на нивото. При успешно издържан изпит, ръководството на ЧСУ “Леонардо да Винчи” издава служебна бележка на ученика, с която да бъде записан. Същата се предоставя по служебен път в предходното училище.

Неговото ръководство издава и изпраща удостоверение за преместване и характеристика на ученика. За учениците завършили IV клас се изисква и оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основното образование. След представяне на тези документи ученикът се записва в ЧСУ “Леонардо да Винчи”. Ръководството на ЧСУ “Леонардо да Винчи” издава съобщение за записване.

 

Интересувате се от езикови курсове? Потърсете отговор на своите въпроси по-долу:

Как мога да разбера за кое ниво съм?

Всеки нов курсист на Учебния център полага безплатен Placement test, преди да започне обучението си за да определи нивото си и да бъде разпределен в група, която отговаря на знанията му.

Преподавателите чужденци ли са?

При нас най-важното е преподавателите да са с нужната квалификация. Преподавателите са българи с дългодишен стаж в преподаването на съответния чужд език и обучаването на деца и възрастни. Всеки един преподавател се стреми да отговори на индивидуалните потребности на курсиста.

Къде мога да кандидатствам с FCE?

Международният сертификат FCE на University of Cambridge важи за цял живот. Този сертификат Ви дава възможност да кандидатствате, както за работа, така и за висше образование.

Кога и колко често се провеждат занятията?

Учебният център предлага целогодишно обучение, което е изцяло съобразено с Вашите потребности и графика на преподавателя. Занятията се провеждат два или три пъти седмично в делничните дни в различни часове.

Повече информация за групите може да получите на телефон 058/602 418.

Какви документи са необходими за кандидатстване в чуждестранен университет?

Всеки университет има своите специфични изисквания за документи и/или различни сертификати, които да бъдат предоставени за кандидатстване. Ежегодно, подготвяме ученици за кандидатстване в различни университети, за да получите нужната Ви информация, посетете Учебния център, за да разговаряте лично с нашо длъжностно лице.

     Предлагате ли обучения с ваучери по програма "Аз мога повече"?

Учебният център е одобрен доставчик на обучение към Агенцията по заетостта и организираме курсове по английски, немски език и френски език с ваучери. Можете да изберете между дневна и вечерна форма.