Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Обръщение

„Мъдрите се учат от чуждите грешки, умните от своите собствени, а глупавите не се учат нито от своите, нито от чуждите грешки.“

Уважаеми колеги, ученици и родители,

В следващите седмици, а възможно е и месец, ни предстои работа в онлайн среда.На всеки един от нас ще се наложи да излезе от „зоната си на комфорт”, да промени навици, да се сблъска с технически, физически, здравни и всякакви други неизвестни към този момент проблеми.За това се обръщам към вас с молба въпреки „социалната самоизолация” да останем единни, съпричастни, толерантни  едни към други и търпеливи!

Основната цел на дистанционното обучение през този период от време,не е толкова да преподаваме ново знание, а учениците да затвърдят наученото и да се съхраним- физически и психически здрави!

Всяка сутрин вие ще получавате кратък доклад за отминалия ден с работещите и неработещите решения, с успехите и проблемите, с които се сблъскваме за да може следващия ден да е по-добър.

В направеното предварително проучване сред родителите, стана ясно,че над 90% от семействата имат техническа готовност да осигурят нужния интернет и устройства  за работа на учениците в домашни условия. В случай на невъзможност да се свържем с вас/ученика през мрежата, цялата информация от деня ще ви бъде изпращана по електронна поща.

Разписанието на учебните часове се запазва като всеки ден започваме от 9:30 ч. и сме на линия за учебни часове, дискусии, въпроси и отговори по график до 13:30 ч., след което учителите и учениците продължават с подготовката на следващия виртуален учебен ден.

Първоначалната идея беше учениците от I-IVкласда работят с учителите през сега действаща Фейсбук група за комуникация: Леонардовци- началници  (Група за комуникация на 1-4 клас).Предвид на възрастта на децата и ограниченият достъп до устройства, ще се работи съвместно с родителите и с имейли и телефон като в отделни моменти ще се организират онлайн виртуални срещи по класове.

Всички ученици от V- XIIкласпреминават в “Google classroom”.(В часовете по ИТ всеки един от тях е получил нужните зная и има опит). За родителите, които искат да се запознаят по-подробно с работата в тази онлайн платформа изпращаме в прикачен файл кратко ръководство.Видео-конферентните връзки с учениците се извършват през Googlehangoutи Zoomслед кратък инструктаж на ученици и учители.

Всички и досега действащи дистанционни комуникационни канали продължават да функционират- Школо.бг, имейли, телефонни разговори и съобщения.Нови се въвеждат само в краен случай след съгласуване с ръководството на училището.

Нашият и натрупаният вече опит показва, че през първите дни и седмица всички ние трябва да сме по- гъвкави и по- търпеливи.

Първоначалната ни задачае да осъществим и поддържаме контакт с всички ученици, от които се изисква мотивация и самоконтрол, а при по-малките задължително присъствие и на възрастен човек.Ще се опитаме да имаме и поддържаме видео-връзка с ученици по време на часовете поне веднъж  седмично с всеки учител.

Дистанционното обучение не е само стоене пред екрана на компютъра.Задачите на учениците включват и работа извън онлайн средата като например приготвяне на постер, представяне пред останалите в групата на любима книга от домашната библиотека, домашен любимец или подготовка на кратко видео по зададена тема. Не се отменят и писмените работи, които учениците трябва да снимат с телефон и да изпращат за проверка.

Ще продължат и груповите задачи и работата по проекти.Учениците продължават работа по дадените им вече задания по Технологии и изобразително изкуство.

Техническата помощ и  подкрепа се осъществява от Ръководител- компютърен кабинет (РКК)- г-жа Ирена Стефанова, която в началото на всеки работен ден ще дава кратки указания на учителите, учениците по класове. При необходимост заедно с нея, както и до сега            ще работи и г-н Павлов. За контакт с отговорните лица: Ир. Стефанова- тел: 0899839400 и П.Павлов- тел: 0888428512.