Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Иновативно училище

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Настоящи проекти

"Информационни и комуникационни технологии" - "ICT in education"

С радост споделяме хубавата новина, че от 1-ви септември 2018 година, в духа на новата учебна година започваме съвместен проект с училища от още 5 държави - Италия, Хърватия, Полша, Турция и Финландия - "Информационни и комуникационни технологии(ИКТ) - инструменти в традиционното и дистанционното обучение". За повече информация, посетете нашия блог: https://3schoolcommunity.blogspot.com/…/…/%D0%98%D0%9A%D0%A2

NEW.T.O.N - New Things through Old Knowledge

Иновативен проект по европейска програма "Еразъм" за сътрудничество и обмяна на добри практики съвместно с Италия, Румъния и Турция. Основна цел - развиване на широка гама ключови компетентности в ключова област Математика.Период: 2019г. - 2021г.

"Практични финанси"

През учебна 2018/2019 година учениците от ЧСУ”Леонардо да Винчи”гр.Добрич участват в проект „Практични финанси”, иницииран от Junior Achievment България и финансовия сектор в страната. Институционални и експертни партньори са МОН, НАП, и Комисията за финансов надзор. В проекта ще вземат участие ученици от 7 до 11 клас, които ще бъдат обучавани в две групи, през цялата учебна година. Програмата цели разширяване на компетентностите в сферата на финансовата грамотност, чрез предоставяне на знания и практически умения в планирането и управлението на личните финанси. В края на програмата учениците ще могат да разпознават начините, по които личните финанси влияят върху качеството им на живот чрез финансовите цели, които си поставят и финансовите избори, които правят.
Предстои въвеждане на часове по финансова грамотност за най- малките Леонардовци, една иновативна програма в Детски клуб и ЧСУ "Леонардо да Винчи" с подкрепата и учебни материали на NN България.