Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Еразъм +

 Частна профилирана гимназия „Леонардо да Винчи“ стартира нов проект по програма Еразъм + на тема - „Сгради с почти нулево потребление на енергия СПНПЕ- като модел при подобряване на обучението на учениците по природни науки и повишаване на тяхната мотивация за учене“. Проектът е международен и в него са включени ученици и преподаватели от България, както и такива от Холандия, Франция, Турция, Италия, Дания, Швеция и Румъния.

 В следващите две години, заедно посредством множество виртуални класни стаи и четири физически обмена, всички ученици от чужбина и България ще се опитат да разработят модели на този тип сгради, правейки проучвания в сферата на архитектурата, инженерството и природните науки.В часовете по физика, биология и технологии активно ще вземат участие и специалисти- инженери и архитекти.

Макар в България високоефективните сгради, за момента, да са рядкост, един пример за такъв тип сграда в Добрич е тази на ЧПГ „Леонардо да Винчи“, реновирана по проект „Енергийна ефективност и зелена икономика”.