Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Иновативно училище

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Реализирани проекти

2015- 2017 г.  Еразъм +, К2 Проект  на тема - Сгради с почти нулево потребление на енергия СПНПЕ- като модел при подобряване на обучението на учениците по природни науки и повишаване на тяхната мотивация за учене“ 

2015-2016г.  Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" (НАРД),  Проект "Училището - зона за филантропия". Насърчаване доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищното ръководство да развива филантропията у своите възпитаници чрез реализирането на благотворителни дейности - доброволчество, дарителство, помощ и др. като най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.

2014-2016г. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- "Работни места за модерно образование", Договор BG051PO001-1.1.13-0197. Допълнителна квалификация по Компютърен дизайн и обучение по английски език с последващо стажуване на 6 млади начални учители в ЧОУ „Леонардо да Винчи”.

2013-2015г. Програма Коменски - Двустранни партньорстваПроект “BUL-IT: Път към спортни и езикови постижения”, договор LLP-2013-COM-BP-07 с участие на ЧПГ „Леонардо да Винчи” и Гимназия "Girolamo Bagatta", град Десенциано дел Гарда, Италия.

2013г. Процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” BG161PO003-2.3.02, Проект №BG161PO003-2.3.02-0097-C0001„Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на БесТрейнинг ООД“- Пълно саниране и подмяна на отоплителната система на сградата на училището на бул.Русия №2Е

2012-2014г. Програма Коменски - Многостранни партньорства, проект „Природата и нейните вълшебни звуци”, Договор  LLP-2012-COM-MP-063 от 08.2012 г. с участие на ученици и учители от България, Италия, Испания, Франция, Френска Гваделупа, Полша, Унгария, Турция, Швеция.

2011-2012г. Програма Грюндвиг, Договор LLP-2011-GRU-LP-1от 08.2011 г. Съвместно с партньори от Австрия, Полша и Швейцария е разбаротена програма за Системен коучинг за социални компетенции, насочена към учители и обучители и умението им за работа по мотивация на ученици и обучавани възрастни.