Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Ученици

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Ученически съвет

Ученически Училищен Съвет /УУС/ е форма на самоуправление на учениците.

УУС работи в съответствие със Закона за народната просвета, нормативните и поднормативни актове на МО, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на УУС.

Тук може да се запознайте с Правилника за дейността на Ученически Училищен Съвет на Частно езиково училище "Леонардо да Винчи”.

Ученически съвет за учебната 2016/2017 година:

Теодора Тодорова - X клас - председател на ученическия съвет

Петър Паунов- IX клас - представител за 8 и 9 клас

Емили Иванова - VII клас - представител за 7 клас

Сияна Илиева - VI клас - представител за 6 клас

Симона Тодорова - V клас- представител за 5 клас