Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Ученици

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Ученически съвет

Ученически Училищен Съвет /УУС/ е форма на самоуправление на учениците.

УУС работи в съответствие със Закона за народната просвета, нормативните и поднормативни актове на МО, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на УУС.

Тук може да се запознайте с Правилника за дейността на Ученически Училищен Съвет на Частно средно училище "Леонардо да Винчи”.

Настоящият Председател на Ученическия съвет бе избран с мнозинство от възпитаниците и преподавателите на ЧСУ "Леонардо да Винчи" - Алиса Пампорова от 7-ми клас.