Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Проекти и клубове

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Клубове

В рамките на всяка учебна година в училището се организира клубна дейност, съобразена с желанията на учениците. 

През 2014/2015 учебна година това са: