Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Ученици

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Стипендии

Всички настоящи и бъдещи ученици на ЧСУ "Леонардо да Винчи" могат да се възползват от следните видове стипендии:

  1. Стипендии след завършено основно образование;
  2. Стипендии за безплатно обучение (Стипендиантска програма).