Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Прием

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Прием

 „Няма по-добра инвестиция от доброто образование, възпитание и грижа за Вашето дете!”

Ние вярваме, че само общите усилия, единните критерии и изисквания  на учители и родител/настойники могат да дадат добри резултати във възпитанието и обучението на нашите деца!

В Частно основно училище „Леонардо да Винчи” се обучават деца от I до  IV клас  с интензивно обучение по чужд език, математика и български език и литература.

Приемът в Частна профилирана гимназия „Леонардо да Винчи” става след завършен IV клас в профил математика и английски език и след завършен VII клас – в два профила „Чуждоезиков” и „Математически с интензивно обучение по английски език”.

 

За повече информация по условията на приема в двете училища, моля следвайте връзките:

 

ЧОУ „Леонардо да Винчи” 

ЧПГ „Леонардо да Винчи”