Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Екип

 

Нели Николаева - основател  и директор на училището

Завършила е СУ„Св. Климент Охридски” - магистър по "Биотехнология” и „Преподавател по биология на английски език", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" – магистър по финанси. Има следдипломни квалификации в Американски университет, гр. Благоевград и специализации в Хайделбер и Кеймбридж в областта на преподаване на природни науки в училище. Работила е като учител по биология и английски език в ЕГ „Гео Милев” и като експерт „Европейски програми и проекти” в Община гр. Добрич. От 2005 г. е управител на образователна консултантска къща „СИРМА-КОНСУЛТИНГ”. 

Боряна Димитрова

Боряна Димитрова - зам. директор на училището, учител по немски език

Магистър "Немска филология" от ШУ  “Епископ Константин Преславски”. Работила в ЕГ "Гео Милев", гр. Добрич. До 2017г. помощник-директор по учебната част в ЧСУ "Леонардо да Винчи".

Диана Драганова - начален учител

Завършила ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност Начална училищна педагогика. Преподавател по математика в начален етап и математическа школа „ Леонардо”. Подготвя ученици от 1-3 клас за математически състезания, олимпиади и външни проверки. Педагогически  стаж - 30 години.

 

Маргарита Ненова - учител по български език и литература

Завършила висше образование във Великотърновския  университет „Кирил и Методий“, специалността Българска филология. Квалификация "Специалист по българска филология и преподавател  по български език и литература".

Квалификационни курсове: Институт за усъвършенстване на учители - гр. Софияпридобит  Втори клас квалификация – IIПКССУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ - гр. София Квалификационен курс „Иновационен мениджмънт“;  МОН – НИОКСО – гр. Банкя,Обучение по темата „ Лидерство за наставници в системата на образованието“и др.

 Работила в  ЕГ „Гео Милев“,  СУ „Св. Климент Охридски“,  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр.Добрич=

"В нашето училище ми харесва спокойната, безопасна и вдъхновяваща среда за образователна дейност. Различното е индивидуалното отношение и отговорността за напредъка на всеки ученик; подкрепата, която училището дава и на учениците, и на учителите, че НАЙ-ДОБРОТО ПРЕДСТОИ."

Мария Манолова

Мария Манолова - учител по английски език

Магистър. Работила в ЕГ "Гео Милев", гр. Добрич и Училища "Европа". Над 25 години опит в работа с различни възрастови групи. Опит в

подготовката за Кеймбридж сертификати - YLE, KET, PET, FCE, CAE, IELTS.

"В нашето училище ми харесва Екипната работа в спокойна и приятелска атмосфера, с възможност за повече внимание към индивидуалните потребности и възможности на нашите възпитаници и тяхното развитие."

Веска Ангелова - учител по английски и немски език

Завършила СУ " Св. Климент Охридски  " със специалност Българска филология, РУ "Ангел Кънчев"-бакалавър по английски език.
Учила във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"-Британистика и ирландистика.

Над 25 години професионален опит в сферата на образованието.

Ирена Стефанова - учител по информационни технологии

Магистър по специалност ИТ, ШУ "Еп.Константин Преславски".

Красимира Гюдженова - учител по физика и астрономия

Магистър от СУ "Св.Климент Охридски"- специалност: физика на полупроводниците. Придобита педагогическа правоспособност от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".

Преподавател по приложна физика в Добруджански технологичен колеж в продължение на девет години.


Стела Славова - учител по изобразително изкуство, домашен бит и техника

Завършила е Киевски технологичен институт за лека промишленост със специалност – мода и Средно специално художествено училище за приложни изкуства “Димитър Добрович” , гр. Сливен със специалност – художествена тъкан. Специализирала графичен дизайн.

Допълнителни квалификации по проекти по програма Еразъм+.

Създател на Ателие „Стела и Дара“, преподавател в ЧСУ „Леонардо да Винчи“ от основаването му. 


				Деян Димчев - учител по химия

Това, което ми харесва в училище е възможността за индивидуален подход към всяко дете, което не само увеличава в пъти ефективността на обучението, но предразполага към едни по-пълноценни взаимоотношения учител/ученик. Загрижеността на родителите и възможността за общуване с тях улеснява и укрепва тези взаимоотношения. Добронамереността и отзивчивостта на целия колектив също допринася за създаването на прекрасна работна атмосфера. Считам, че иновативният подход в предлагането на качествени образователни услуги ще бъде обща цел в бъдеще за цялото училище и това ме кара да се чувствам горд, че съм част от екипа. Едновременно се вълнувам, че именно на мен се пада удоволствието да участвам активно в реализирането на тези цели. Вярвам, че качественото образование, сплотеността и взаимната подкрепа са ключа към успеха и за мен е чест да споделям тези ценности с всички ученици, родители и колеги в училище.
Галя Минчева - учител по история

Павел Стоянов - учител по английски език

"Доброто в нашето училище е в смелия подход, с който се стреми към
осъществяване на своите идеи. Непрекъснатото усъвършенстване, бързината на
приспособяване към новите непрестанно променящи се условия са сигурен признак за
успешно училище. Различното е в индивидуалния подход, който позволява много
повече свобода на изразяване на личните умения и желания."