Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Екип

 Нели Николаева - директор на училището от основаването му през 2007 година.

Завършила е СУ„Св. Климент Охридски” - магистър по "Биотехнология” и „Преподавател по биология на английски език", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" – магистър по финанси. Има следдипломни квалификации в Американски университет, гр. Благоевград и специализации в Хайделбер и Кеймбридж в областта на преподаване на природни науки в училище. Работила е като учител по биология и английски език в ЕГ „Гео Милев” и като експерт „Европейски програми и проекти” в Община гр. Добрич. От 2005 г. е управител на образователна консултантска къща „СИРМА-КОНСУЛТИНГ”.

 

Боряна Димитрова Боряна Димитрова - учител по немски език. Помощник директор по учебната част.

Магистър "Немска филология" от ШУ  “Епископ Константин Преславски”. Работила в ЕГ "Гео Милев", гр. Добрич.

 


 Венета Недялкова - учител по география

Магистър от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" със специалност "История и георграфия". Притежава II квалификационна степен по Георграфия.


Мария Манолова Мария Манолова - учител по английски език

Магистър. Работила в ЕГ"Гео Милев", гр. Добрич и Училища "Европа".


 

Сашо Зафиров Сашо Зафиров - учител по математика

Магистър по математика от СУ "Св. Климент Охридски", факултет по математика и информатика.


 

Стела Славова  Стела Славова - учител по изобразително изкуство, домашен бит и техника

Завършила е Киевски технологичен институт за лека промишленост със специалност – мода и Средно специално художествено училище за приложни изкуства “Димитър Добрович” , гр. Сливен със специалност – художествена тъкан. Работи в Младежки дом “Захари Стоянов” , гр. Добрич, като ръководител на Ателие по изобразително изкуство “Стела и Дара”.