Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

ЧОУ "Леонардо да Винчи"

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДСТВАНЕ В ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

ЗА УЧЕБНАТА 2017- 2018 ГОДИНА

 Кандидатстване за подготвителна група: за учебната 2017/2018 година ще приемем 12 деца, родени през 2011 г.

Кандидастването започва от 15.03.2017 г. и продължава до запълване на свободните места.То включва няколко стъпки:

1.     Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в

училище или по електронен път и уточяване на дата за посещение на детето в училището. 

2.     Посещение на детето в училище. То прекарва половин ден в настоящата подготвителна

група. Запознава се с учителите и с малчуганите, закусва и обядва, рисува и играе с тях. В спокойна обстановка и естествена учебна среда се провежда разговор с начален учител и психолог. Наблюдават се изградените умения и навици, особености на характера и темперамента, способностите за адаптация на бъдещия ученик.

3.     Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар

на резултата от престоя на детето в училище (до три дни след посещението).

4.     Сключване на договор за обучение.

 

Кандидатстване за І клас:за учебната 2017/ 2018 година ще приемем до 12 деца в една паралелка.

Кандидатстването започва от началото на месец февруари 2017 г. и продължава до запълване на свободните места. То включва няколко стъпки:

1.Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в училище или по електронен път и уточяване на дата за посещение на детето в училището. 

2.Посещение на детето в училище.  В рамките на две посещения в училище децата

попълват тестове, отговарят на въпроси, чиято цел е да се оцени емоционалната и интелектуалната им зрялост, скоростта и начина на мислене, способността за изграждане на причинно-следствени връзки; богатството на речта, някои особености на характера.

3. Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на

резултата от престоя на детето в училище (до три дни след посещението).

4.Сключване на договор за обучение.

 

Кандидатстване за ІІ- ІV клас при наличие на свободни места.

Кандидатстването става през цялата учебна година, при наличие на свободни места. То включва:

1.Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в

училище или по електронен път и уточяване на дата за посещение на детето в училището. 

2.Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика, английски език и общ тест. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3. Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.Сключване на договор за обучение.