Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Акредитации

Частна профилирана гимназия „Леонардо да Винчи” е езикова гимназия с прием след завършен 7 клас.Открита е с Решение на Министъра на МОН РД 14-88/18.05.2007.

 

От 2009 година училището има и лиценз на МОМН за Начално училище с ранно чуждоезиково обучение, което е прелицензирано през 2014 в Частно основно училище „Леонардо да Винчи”.

 

От  2010 година ЧПГ „Леонардо да Винчи” е член на Асоциацията на Кеймбридж училища в България и  подготвителен и изпитен център на ESOL за провеждане на изпити за придобиване на международни Кеймбридж сертификати (Cambridge Certificates). 

 

От 2012 година дипломите за средно образование на завършващите ЧПГ „Леонардо да Винчи” се признават за прием в университети в Холандия.

 

От 2017 година училището е със статут на Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика, в което се обучават деца от 3-та и 4-та подготвителна група, както и от първи до 12 клас.

 

През 2018 година училището обявено за “WELLNESS SCHOOL”- училище, предоставящо здравословна учебна среда на ученици и учители.

 

От 2018 година училището и одобрено от МОН за държавно финансиране на задължителната учебна подготовка.