Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

История

Частна профилирана гимназия "Леонардо да Винчи” е основана през 2007 г. от „Бестрейнинг” ООД- Добрич от Димитър Сивков, Нели Николаева (Сирма Консултинг ЕООД), Павел Павлов и Миглена Кирова (Авангард Персонал Консултинг ООД). Обучението стартира като интегрира добрите традиции на българското училище и съвременното международно образование и съчетава програмата на стандартната езикова гимназия с европейското езиково портфолио. Първоначално училището предлага модерно средно образование  на ученици от V до XII клас, със засилено обучение по английски език, ИТ и избрани от учениците след VIII клас още два предмета, които те продължават да изучават интензивно до XII клас в часове по ЗИП и СИП.

През 2009 г. училището получава лиценз от МОМН за Частно начално училище с ранно чуждоезиково обучение, а през 2014 г. същото е преименувано в Частно основно училище (ЧОУ).

През 2017 г. е пререгистрирано в Регистър на частните училища в България и получава акредитация като Частно средно учлище с профилирана подготовка по чужди езици и математика.

През 2018 година училище е одобрено за държавно финансиране на задължителната училищна подготовка.

От  началото на 2010 година ЧПГ е член на Асоциацията на Кеймбридж училища в България и  подготвителен и изпитен център на ESOL за провеждане на изпити за придобиване на международни Кеймбридж сертификати (Cambridge Certificates). В подготовката на учениците за изпитите се включват и преподаватели от Великобритания, които допринасят  както за качеството на обучение по английски език, така и за въвеждането на нови стандарти на преподаване.

През 2012 г. ЧПГ „Леонардо да Винчи” е обявено за едно от петте най-добри училища в България при подготовка на ученици за изпити за Кеймбридж сертификати. Над 95% от учениците на училището се явяват на изпити за придобиване на международни сертификати по ангилйски език. От тях над 80% показват отлични и изключителни резултати. Рекордно е успешното представяне на учениците от VII клас през 2014 г., където от явилите се 9 ученика, 7 са с отлични резултати, а 3-ма -  с изключително ниво на владеене на англиски език.

През 2015 и 2016 година училището е сред първите в България на Държавните зрелостни изпити по БЕЛ и Английски език. Негови ученици са номинирани за национална диплома, поради постигнат пълен отличен успех от ДЗИ по БЕЛ, Английски език, Математика и целия срок на обучение.

От учебната 2014- 2015 г. ЧСУ „Леонардо да Винчи” е с нов адрес, в самостоятелна напълно реконструирана сграда, намираща се на бул. "Русия" № 2Е, Добрич.

През 2015 година Бестрейнинг ООД разкрива и Детски Клуб „Леонардо” за 18 деца от +3-+4 години и Подготвителна група към училището за деца от 5 до 6 години.

През 2018 година училището е обявено за „ИНОВАТИВНО” с проект за  развитие на устойчива умна училищна екосистема (3УЕ) (Sustainable Smart School Ecosystem), основана на индивидуализирано обучение, прилагане на компетентностен и интердисциплинарен подход и балансирана интеграцияв глобалния дигитален свят на учене през целия живот.

Натрупаният вече богат опит и традиции в обучението и възпитанието, наличните специфични ресурси на училището, опитните експерти - преподаватели и ползотворното сътрудничество с родители, ни дават основание да вярваме, че училището ни ще има не само история, но и бъдеще!