Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Детска езикова школа

 

Детска езикова школа “Леонардо предлага пет световни езици, които отварят вратите към света за нашите деца. Знанието на чужд език е неоценимо езиково богатство, като ранноезиковото обучение по чужд език вече не е просто мода – то е един прекрасен начин нашите деца да усвоят ценно умение, потопени в детски игри, песни и занимания. За целта се използват алтернативни и игрови методи за преподаване. При най-малките (7 г.) обучението е насочено главно към изграждане на умения за слушане с цел разбиране, усвояване на лексика, водене на диалог, правилно изразяване при устна комуникация. Обучението е посредством натрупване на основна лексика и изрази, научаване на песнички и стихотворения. А с всяка следваща година, малките ученици стават все по-уверени, когато говорят и пишат на техния любим чужд език, тъй като още на 8 годишна възраст ние им помагаме да се запознаят с международните критерии за изпитване.

Обучението по чужд език е съобразено с възрастовите характеристики на децата. Групите, които сформираме се базират както на възрастови особености, така и на степен на владеене на чуждия език.Като цяло залагаме на обучение в малки групи.

 

Кое е важно да знаете относно провеждането на езиковото обучение в

Детска езикова школа “Леонардо”:

- предлагаме изучаване на 5 световни езици: английски език, немски език, френски език, испански език и руски език

- обучението е предназначено за деца от долните класове - от I клас до IV клас

- занятията са от един учебен час от 50 мин.

- 2 занятия седмично, в удобно за родителите и децата време

- учебната година е от октомври до май, със 7 едномесечни модула, като курсът на обучение не цели преминаването на децата през определено количество материал, а качествено заучаване на поднесените уроци.

- активно включване на родителите в учебния процес

- при желание от страна на родителите, децата могат да работят по международни проекти съвместно с други деца от езикови училища и школи от цял свят, което позволява да използват езика на практика от най-ранна възраст и сами да развиват уменията и желанието си за комуникация на съответния чужд език.
 


При нас децата не само се учат! ТЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАТ!